SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD
 
Till antavla
 
MANNEN
Efternamn och förnamn Bertilsson Kemppainen Grels
Födelsedatum och ort 1600 Finland
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort  1658 N. Hörken, Ljusnarsberg.
Mannens fader  Bertil Bertilsson
Mannens moder Elin Elsa Heikkinen
Andra hustrur till mannen  
HUSTRUN
Efternamn och förnamn Anna Persdotter
Födelsedatum och ort
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort  
Hustruns fader  
Hustruns moder  
Andra män till hustrun  
 
Vigseldatum och ort  

 

BARN
  Kön Förnamn Efternamn Födelsedatum Anm
1    Lars Grelsson  1629  N. Hörken, Ljusnarsberg.
 
BOSTÄDER, ADRESSER
Adress Inflyttningsdatum Utflyttningsdatum
Norra Hörken    
ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM
Noteringar
Grels Bertilsson övertog
hemmanet efter sin far 1651-01-29 Gift 2:a gången efter 1630 med Margareta, död 1652 i Norra Hörken, begravd 1652-03-14 i Ljusnarsberg.."Blev hustru Margeeta S.Grels Bertilssons hustru begraven i kyrkan (Ljusnarsberg) i korsgången"

Grels eller Grils Bertilsson blev bergsman år 1650 och efter honom ha de på östra sidan om sjön Hörken liggande Grillsgårdarna fått sina namn.

Säkerligen torde denna Grills Bertilsson också vara densamma, vilken figurerar som en av huvudpersonerna i den bekanta sägnen om Mörtens holme.

Enligt vad man med säkerhet vet voro Grills i N. Hörken och Mårten i Sjöändan bland de första av traktens bebyggare. Ehuru boende på en mils avstånd från varandra utgjorde jaktmarkerna och fiskevattnen en källa till ständig osämja. Öppen fiendskap uppstod och slutligen gick det därhän, att den ene av de två antagonisterna, Mårten, dödades.
I sägnen påträffar man många olika variationer angående denna händelse. En del göra gällande, att Mårten skulle ha blivit dödad i ärlig envig men åter finnas de som påstå, att det hela var ett lömskt mord. Liksom för att ge sägnen en passande avslutning skulle Grill ha rett en grav åt sitt offer på den holme, som ännu i dag bär Mårten Finnes namn, visserligen i något förvanskad form.

Vid ett besök på holmen påträffar man verkligen ett ställe, som påminner om en gravplats, och detta tycks i någon mån giva sannolikhet åt den sägen som i folktraditionen lever kvar.
Att Mårten mördades torde emellertid få anses som det mest trovärdiga, ty bland de hetlevrade finnarna var ett mord inget ovanligt.

Grills Bertilsson fick till måg en rymmare från Norge vid namn Per Simonsson, vilken år 1672 mördades av en Henrik Larsson på Näset. Mordet var ett av de ohyggligaste, som omtalas i gamla papper rörande Ljusnarsbärg. Magen fullkomligt uppsprättades på honom. Två år därförut eller år 1770 hade även en Jan Andersson i Hörksvik blivit slagen till döds.
Dessa uppgifter torde tillräckligt visa att Hörkens första bebyggare voro ett mycket hetsigt släkte. På samma gång måste man dock erkänna, att idogheten var ett utpräglat karaktärsdrag hos dessa människor, som med den tidens primitiva hjälpmedel ur odlarsynpunkt utförde stordåd, inför vilka senare tider måste stanna med beundran. Källa Leif Broman

 

 

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: