SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD
 
MANNEN
Efternamn och förnamn Carl Erik Ersson
Födelsedatum och ort  1851-07-14 i Rålinieåsen, Örkärn REF GID 379.97.5300
Yrke, ev annan information Hemmansägare
Dödsdatum och ort 1920-11-27 Örtjärn av lunginflammation.
Mannens fader  Erik Jansson f 1820-05-10
Mannens moder  Stina Jansdotter f 1825-03-25
Andra hustrur till mannen  
HUSTRUN
Efternamn och förnamn Carolina Ramberg 
Födelsedatum och ort 1855-02-01 i Ramsberg REF GID 300.67.15500
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort 1923-07-11 av cancer. REF GID 100018.116.27100
Hustruns fader  Jan Fredric Ersson född 1824 5/4 
 
Hustruns moder Stina Maja Jonsdotter född 1833 6/4.
Andra män till hustrun  
 
Vigseldatum och ort  1880-04-10 Örkärn

 

BARN  
  Kön Förnamn Efternamn Födelsedatum Ort Dösdatum och ort
1    Eric Henning Karlsson 1881-02-04 Gift 1923-04-29 med Alma Sofia Gustafsson, Löfnäs, Långudden. Ljusnarsberg 1961-12-21 Näset 2:4 Grängesberg Grangärde
2   Carl Ludvig     1882-10-22. Emigrerar till USA 1902 Ljusnarsberg  
3    Elin Sofia    1884-04-02 Ljusnarsberg 1965-06-08 i Grängesberg
4   Gustaf     1886-07-02. Emigrerar till N Amerika 1909-10-04. Ljusnarsberg Har återvänt till Sverige och dör 1967-05-10 Sunnansjö Tallmogården.
5    Edith Elisabeth    1889-04-28 Gift Åhlström Ljusnarsberg 1957-03-17
6    Anna Elina    1894-12-01 Gift 1923-12-31 med Viktor Emanuel  Eriksson Ljusnarsberg 1965-03-11 Ludvika
   
BOSTÄDER, ADRESSER
Adress Inflyttningsdatum Utflyttningsdatum
Rålinieåsen.  Titta på protokoll från laga skifte för Rålinjeåsen 1867
   1880
Näset nr 2 Örkärn REF GID 2760.6.13500
   
ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM
 Rålinieåsen ligger nära gränsen mellan Dalarna och Västmanland. Se bilden nedan. Gränsen är tydligt markerad. Kartan är från 1866. familjen flyttade från Rålinieåsen  1880.
 


Näset 2:4 Örtjärn c:a 1903
Större bild

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: