SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD
Till antavla
 
MANNEN
Efternamn och förnamn Eric Persson
Födelsedatum och ort 1738-09-10 Fiskebro, Ljusnarsberg
REF GID 379.84.102400
Yrke, ev annan information Bergsman
Dödsdatum och ort 1817-07-16 Fiskebro. REF GID 379.48.104500

Mannens fader Petter Persson 1708-11-23
Mannens moder Margareta Ersdotter 1709-01-28
Andra hustrur till mannen 1761 med Lisa Larsdotter från Salbofall.
HUSTRUN
Efternamn och förnamn Brita (Brigitta) Andersdotter
Födelsedatum och ort 1748-03-27 i Braxudden, Ljusnarsberg REF GID 379.85.112400
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort 1836-04-13 av ålderdom i Ljusnarsberg 88 år gammal. REF GID 379.49.19900
Hustruns fader Anders Didricsson 1700-08-23
Hustruns moder Greta (Margareta) Svensdotter 1706-09-15 i Ljusnarsberg REF GID 379.82.63400
Andra män till hustrun  
 
Vigseldatum och ort 1776 REF GID 379.43.29700

 

 

BARN
  Kön Förnamn Efternamn Födelsedatum Födelseort
  Anders Ersson 1777-10-11
  Margareta. (Greta) Ersson 1780-06-01
3   Anna Ersson
 
1785-03-20 Fiskebro
REF GID 379.88.37400
4   Eric Ersson 1787-11-18  
  Stina Ersson 1790-02-03  
 
BOSTÄDER, ADRESSER
Adress Inflyttningsdatum Utflyttningsdatum
Fiskebro östra, Ljusnarsberg
Husförhör 1785-1804 Fiskebro. REF GID 379.61.39800

Husförhör 1805-1813. REF GID 379.65.37600
   
   
ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM

Enligt noteringen nedan ägde Eric Pehrsson denna bibel 1797. Han var då 59 år gammal. Se dokument om Bibeln

Texten lyder:

Erick Pehrsson
Fiskbro ähr Rätta ägaren
till denna Stora Catjes (Katekes) och
husbibel som nu mitt
Gif gud jag Bocken (Boken) Lässer får
att kropp och tjell (Skäl) dett gagnar.
Erick Pehrsson åhr 1797 den 17 april.

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: