Anna Maria Jönsons antavla

ANVISNINGAR FÖR ANTAVLAN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Matts Nils-son 1656 Elisa-beth Ols-dotr 1660
Ljus-nars-berg
Eric Matts-son 1650
Rams-berg
Elisa-beth Lars-dotr 1650
Rams-berg
       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ste-phan
Jacobs
son
1697
Elisa-beth Pehrs-dotr 1699 Mats Nilsson 1710
Ljus-nars-berg
Brita Hin-ders-dotr
1711
Rams-berg
                        Nils
Pers-son
1682
Ljus-nars-berg
?                     Nils
Mattsson 1686
Cherstin Ericsdotr
1684

Ramsberg
Jan
Anders-son
1677
Ljus-nars-berg
Anna Hans-dotr
1686

Ljus-nars-berg
                                                                        Per Ols-son ? Nils Nils-son
1660
Marit Eriks-dotr ca 1676 Matts Johans-son
1682 Snö-klinten
Chris-tina Erichs-dotr 1672 Sax-berg Pär
Nils
son
? Matts Nils-son 1652 Brita Johans-dotr 1651     Zackris
Johans-son
Elin Pehrs-dotr             Gilius
Johans-son
1688 Söder-bärke
Anna An-ders-dotr 1686. Söder-bärke Eric
Anders-
son
1695

Ljus-nars-berg
Carin Davids-dotr
1694

Ljus-nars-berg
        Thomas Görans-son
1694

Ljus-nars-berg
Carin Olsdotr
1705

Ljus-nars-berg
                           

Jacob
Staphans-son
1721

Ramsberg

Catrina
Jacobsdotr
1719

Ramsberg
            Harald Nilsson 1714
Ljusnars-berg
Anna Jöns-dotr
1718
Ljusnars-berg

 

Hindrich Hindrichs-son
1709

Ljusnars-berg
Ingrid Matts-dotr
1712
Ljusnars-berg
An-ders Ols-son 1718
Rams-berg
Lisa Lars-dotr 1712
Rams-berg
Matts Nilsson 1715
Ramsberg
Brita
Johansdotr
1715
Ljusnars-berg

 

Olof Ols-son Maria Jons-dotr Lars Ols-son 1728 Stina Hans-dotr 1726 Börge Nils-son 1722 Sara Gustafs-dotr 1720 Olof Pers-son 1744
Karlsk.
Brita Lars-dotr 1745
Karlsk.
Per Ers-son 1718
Karlsk.
Anna Hans-dotr 1721
Karlsk.
                        Hin-drich Pers-son 1692 Maria
Nils-
dotr
1702
Olof
Matts-
son
1705
Cher-stin Pehrs-
dotr
1710
Johan
 Mattsson
1690
Chris-tina Eriks-dotter 1687 Matts
 Zackris-
son
1692
Cher-
stin Johans-
dotr
169
    Anders
Giliusson
1723

Söderbärke
Brita Pers
dotr
1719 Söder-bärke
Anders Anders-son
1745
Rams-berg
Lisa Matts-dotr
1750
Rams-berg
Anders
Thoms-
son
1732
 Ljusnarsberg
Anna
 Ers-
dotr
1732
Ljusnars-berg
Maths Måns-son
1711 Ljusnars-berg
Elisa-beth Jans-dotr 1720
Falu
        Jacob
Jacobs-son 1745

Ramsberg
Brita Mats-dotr
1744
Ljusnars-berg
    Eric
Haraldsson
1744
Ljusnarsberg
Anna
Hinders-dotr
 1737
Ljusnars-berg
Anders Andersson 1745
Ramsberg
Lisa Matts-dotr
1750
Ramsberg
Peter Olsson 1742
Karlsk.
Maria Lars-dotter 1757
Karlsk.
Eric Börjes-son 1757
Nysund

 
Catarina Olsdotr 1768
Karlsk.
Erik Pehrs-son 1746
Karlsk.
Agnita Anders-dotr 1754
Karlsk.
  Jan Olsson 1733
Karlsk.
Lissken Jans-dotter 1744
Karlsk.
  Olof Olsson 1755
Gryt-hyttan
Catha-rina Ers-dotter 1759
Gryth
.
Jonas Pehrs-son 1759
Gryth.
Brita Arvids-dotter 1765
Gryth.
Johan
Johans-
son 
 1735
Ljusnars-
berg
Chier-
stin
Hen-
drics-
dotr
 1733
Lars
Ols-
son

1751
Brita
Jans-
dotr

 1734
Eric
Mattsson
1719
Cherstin
Jansdotr
1741
Anders
Andersson
1755

Söderbärke
Stina Andersdotter
1756
 Norrbärke
Anders
Andersson

1760

 Ljusnars-
berg
Stina
Maths-
dotr
1756

Ljusnarsberg
Anders Hansson
1754
Brita Jansdotter
1765
Jacob
Jacobsson
 1773

Ramsberg
Maria Ericsdotr
1773

Ramsberg
Hindric
Ersson

1773
Ljusnarsberg
Stina
Andersdotr

1776
Ramsberg
Anders Persson 1796 Karlsk. Cajsa Ersdotter 1797
Karlsk.
Anders Ersson 1795
Karlsk.
Maria Anders-dotr 1797 Jan Jansson
1774

Karlsk.
Stina Nils-dotter
1777

Karlsk.
Jonas Olsson 1794
Gryth.
 
Maja Jons-dotter 1794
Gryth.
Jan Jansson
1765
Ljusnarsberg
Sara Larsdotr
1777
Grangärde
Jan Ersson
1781 Grangärde
Stina
Anders-
dotr

Söderbärke
Jan Eric
Andersson
1796
 Ljusnarsberg
Anna Andersdotter
1791

Ljusnarsberg
Jacob Jacobsson
1797
Ramsberg
Anna Hindriksdotr
1801

Ramsberg

Erik Andersson/
Björlin
1824
Karlsk.

Stina Cajsa
Andersdotter
1822
Karlsk.

Erik Jansson
1811
Karlsk.

 

Catrina Maria Jonsdotter 1820
Gryth.

Erik Jansson
1820

Ljusnarsberg

Stina Jansdotter
1815
Norrbärke

Jan Fredric
Ersson
1824

Ljusnarsberg

Stina Maja
Jonsdotter
1833

Ramsberg

Erik Ersson
1846
Karlsk.

Maria Ersdotter
1850
Karlsk.

Carl Erik Ersson
1851
Ljusnarsberg

Carolina Ramberg
1855
Ramsberg

Viktor Eriksson
1892
Karlsk.

Anna Karlsdotter
1894
Ljusnarsberg

Anna-Maria
1924
Ludvika.