Forseni släktforskning
SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD
 
MANNEN  
Namn Zackris Johansson
Födelsedatum och ort 1655 i Norrbärke
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort 1730-04-19 i Ibbarbo, Norrbärke. REF GID 24.47.65000

Zachris Johansson uti Ibbarbo född 1655. Gift första gången med Ella Persdotter i Finbacken med henne aflat 5 söner och 2 döttrar af hwilka 1 dotter är död. Andra gången trädde i äktenskap med Brita Hinriksdotter i Kitlingberget med hvilken han sammanlefde med uti 1 ½ åhr och aflade med henne en dotter som är död. Tredje gången gift Brita Ericsdotter från Nya Kopparberget med hvilken han sammanlefvat i 16 år utan arfvingar (?)
Mannens fader  
Mannens moder  
Andra hustrur till mannen Brita Henriksdotter vigd ca 1698.
Brita Ericsdotter f 1660 Nya Kopparberg. Vigd 1731-08-22
HUSTRUN  
Namn Elin Ella Persdotter
Födelsedatum och ort 1652 Ibbarbo, Norrbärke
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort Dödbok saknas för perioden. Men Zackris gifte om sig 1698, så Elin har nog avlidit ca 1696.
 
Hustruns fader  
Hustruns moder  
Andra män till hustrun  
   
Vigseldatum och ort 1675 REF GID 24.38.7500

 

 

BARN
  Kön

Namn, födelsedatum och ort

Anm

   
  Matts 1692  
     

 

BOSTÄLLEN, MM.

Boställe/adress och tid

Anm

Ibbarbo.
 
 
ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: