Forseni släktforskning
SLÄKTFORSKNING FAMILJEBLAD
 
MANNEN  
Namn Henrik Kristoffersson
Födelsedatum och ort 1661
Yrke, ev annan information Hammarsmedsålderman
Dödsdatum och ort 1746-07-13 Gunnilbo. Färna bruk. REF GID 2348.11.50500
Mannens fader  
Mannens moder  
Andra hustrur till mannen  
HUSTRUN  
Namn Karin Henriksdotter
   
Födelsedatum och ort 1668-01-13 Gunnilbo Färna REF GID 2348.7.101500
Yrke, ev annan information  
Dödsdatum och ort 1755
Hustruns fader  
Hustruns moder  
Andra män till hustrun  
   
Vigseldatum och ort 1689-08-18 Gunnilbo sn. REF GID 2348.9.8200

 

 

BARN
 

Namn, födelsedatum och ort

Anm

Karin Henriksdotter *1692-06-03 Gunnilbo sn Färna †1755 Gunnilbo sn
Brita Henriksdotter *1695-02-06 Gunnilbo sn Färna  
Kristofer Henriksson *1697-10-15 Gunnilbo Färna bruk †1773-07-26 Gunnilbo Färna bruk
Henrik Henriksson *1700-08-15 Gunnilbo sn Färna  
Johan Henriksson *1702-02-22 Gunnilbo sn Färna  
6 Kerstin Henriksdotter *1704-12-24 Gunnilbo sn Färna  
7 Elisabet Henriksdotter *1707-12-06 Gunnilbo Färna bruk  
8 Anders Henriksson Fernström *1711-04-22 Gunnilbo Färna bruk †1784-12-05 By Vadsbro
 

 

BOSTÄLLEN, MM.

Boställe/adress och tid

Anm

Gunnilbo Färna bruk. REF GID 2348.24.43900
Färna Bruks historia. Källa Wikipedia.

Färna har varit befolkat åtminstone sedan 1500-talet. Det äldsta belägget för ortnamnet är från 1467 (Fegernæ).

Som järnbruk kan Färna med säkerhet följas tillbaka till 1607, då där fanns en hammare med två härdar. Denna ganska anspråklösa anläggning var ursprungligen ett kronobruk, men förlänades 1617 av Gustav II Adolf till en Halfvar Olsson. Brukets egentliga grundläggare var dock den kraftfulla företagarkvinnan Edla Widiksdotter, änka efter en kamrer Abrahamsson. Under hennes ledning utvidgade bruksrörelsen 1632-40, så att bruket 1641 privilegierades till 1,200 skeppund stångjärnssmide. Ett årtionde senare var bruket i Abraham Mommas ägo. Under hans och hans broder Jakobs tid utvidgades bruksdriften: en tredje stångjärnshammare tillkom, en ankarsmedja anlades 1678 och en hammare för tillverkning av smidd takplåt 1685. Abraham Momma blev emellertid tvungen att pantförskriva Färna till Claes Wilkens, vars ättlingar och släkt drev bruket åren 1692-1789. År 1737 omnämns Färna som stålbruk med brännugn och plåthammare samt tre stångjärnshammare. 1742 blev den unge och duktige Jacob Ramsell, som växt upp under knappa förhållanden, bokhållare och förvaltare vid Färna Bruk. Dåvarande ägare var Henrik Wilkens och hans ett år äldre syster Eva Margareta Wilkens, båda var ogifta. Ramsell, som på egen hand studerat bergsbruk, kom att genomdriva en rad moderniseringar av driften. Han inledde även en romans med Eva Margerata Wilkens, något som Henrik Wilkens inte ansåg lämpligt. Till sist fick denne dock ge med sig, och Ramsell och Wilkens gifte sig. Efter Henrik Wilkens död 1767 blev Ramsell ensam ägare till Färna. Jacob Ramsell utvidgade Färna bruk betydligt genom köp av andra egendomar, bl. a. Bockhammar och Trummelsberg. 1789 stiftade han även Färna och Bockhammars fideikommiss, det störst i Sverige till ytan.

 

ÖVRIG INFORMATION, FOTON, REFERENSER MM

Kungar som regerade i Sverige under denna tid: